top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תחקיר: שערוריית הסעת ילדי החינוך-המיוחד במושבה הגיעה למבקר-המדינה!


מתחקיר של 'זכרונים-כרמים' שנערך במשך מספר שבועות, מתברר כי המועצות-המקומיות בזיכרון-יעקב לא פיקחו על הסעת ילדים בעלי-מוגבלויות מהמושבה למוסדות חינוך שונים וכי מדובר לכאורה גם באי-סדרים כספיים בתחום זה, מה שהביא את העניין הרגיש כולו לפתחו של מבקר-המדינה שכבר החל בחקירת הנושא.

המועצה-המקומית חייבת על-פי חוק להסיע ילדים בעלי-מוגבלויות למוסדות חינוך מחוץ למושבה וזאת בהתאם למפורט ב'חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות בעלי-מוגבליות' התשנ"ד-1994 וכן על-פי 'תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים' התשנ"ה-1995. החוקים והתקנות הללו, מפרטים את כל התנאים לביצוע ההסעות האמורות ובכלל זה הציוד הנדרש לרכבי ההסעה וכן חובת הסעות בצמוד למלווים מוסמכים.

המועצה-המקומית זיכרון-יעקב מבצעת הסעות לכ-43 תלמידים, מחיפה ורכסים בצפון ועד חדרה בדרום וכן לרופין,, ברקאי, פרדס-חנה ועוד.

אלא שמהתחקיר של 'זכרונים-כרמים' עולות עובדות מעוררות דאגה:

חלק גדול מההסעות אינו עומד כלל בתנאי-הסף של הסעות בטיחותיות.

חובת הליווי של הילדים אינה מתבצעת כנדרש ולעתים אין כלל מלווה כנדרש בחוק.

במשך כשנה הוסע ילד ללא מלווה במונית, שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.

נעשה לא פעם שימוש ב'מעלון' לטובת העלאה והורדה של ילדים לרכב, אבל נתגלו מקרים בהם הוגשה חשבונית על שימוש ב'מעלון' (יקר ב-20%) בעוד שלא נעשה בו שימוש.

נתגלו מקרים בהם המלווה שימשה קבלן-ההסעות (או קבלן-משנה).

קיים חשד לכאורה לאי-סדרים כספיים בכל הקשור לתשלום עבור ההסעות.

חברת המועצה פנינה סלומון, קיבלה מכתב ובו פירוט חלק מהתלונות והיא העבירה אותו למזכיר המועצה דני ביתן (מבקרת-הפנים נעדרת כבר זמן מחמת מחלה). המכתב הועבר למנהלת מחלקת-החינוך, שאמרה כי בדקה את הדברים והחזירה למזכיר המועצה בצירוף תשובה מפורטת.

אלא שבינתיים הגיעה הפרשה הזאת למבקר-המדינה שכבר החל לחקור את הסיפור.

תגובת דובר המועצה אביעד שק:" התקבלה פנייה במשרדי המועצה ממשרד מבקר-המדינה בנוגע להסעת תלמידים בחינוך המיוחד. הפנייה נמצאת בבדיקה של הגורמים המקצועיים במועצה-המקומית ותינתן תשובה למשרד במבקר כמקובל".

תגובת ד"ר מרים פנאיון, מנהלת מחלקת-החינוך:" לצערי הרב אין מספיק פיקוח על הסעות התלמידים מהחינוך המיוחד ובמצב זה, יתכן שפה ושם אירעו תקלות שנתייחס אליהן בכובד ראש. מאחר שהנושא כולו נמצא בבדיקת מבקר-המדינה, אני מנועה מלהרחיב".

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page