top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'לא שמים' על אין-כניסה!

לא מכבר חסמה המועצה-המקומית, באמצעות תמרורים מאירי-עיניים, את הכניסה מרחוב-הנדיב לחניון-בזק במרכז במושבה וכיוונה את הנהגים להיכנס לחניון דרך רחוב הרצל.

אולם מתברר כי תמרורים לחוד ומציאות לחוד: השבוע צילמנו בתוך פחות מ-10 דקות לפחות 5 מכוניות, שנהגיהן התעלמו לחלוטין מהתמרורים האוסרים כניסה לחניון מרחוב-הנדיב וזינקו פנימה, כאילו אין במקום 'אין כניסה'.

נראה כי למועצה לא תהא ברירה אלא להציב בכניסה-האסורה סוג של מחסום-ברזל משונן, שימנע כניסה לחניון, לאלה המתעלמים מהתמרורים וטוב שהדבר יתבצע מהר לפני שתתרחש במקום תאונה מיותרת.

בתצלומים המתפרסמים כאן, 'מבחר' מצומצם מעברייני-התנועה.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page