top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

70 שנות גאווה ישראלית!

בישראל מתקיימת כבר 70 שנה חברה מפולגת, מסוכסכת, צינית ובעלת פערים מפחידים בין עניים לבין עשירים, חברה שמזניחה את קשישיה, את נכיה ואת שארית-הפליטה של ניצולי-השואה, חברה של 'תרבות' חלולה, שנאה לזרים ואי-הסכמה בין עדותיה ומעל לכל, חברה שמסכימה לבחור שוב ושוב מחוקקים נצלנים ובהם אף עבריינים.

ובכל זאת, למרות הכל ואף על-פי כן, מותר להיות גאים במה שהתרחש בחלקת הארץ-המובטחת בתום 70 שנות עצמאות!

בראש ובראשונה יש להיות גאים בנס השפה-העברית שקמה כאן לתחייה וחיברה עולים מכל קצווי-תבל לשפת-הקודש 'המודרנית'. תחיית השפה העברית לא ניתנת להסבר במושגים כלשהם והיא היהלום בכתר הגאווה הישראלית.

העובדה שישראל יכולה להגן בכוחות עצמה על תושביה באמצעות צה"ל, היא מקור נוסף לגאווה, שהושגה במחיר-דמים נורא של כל הנופלים במערכות-ישראל, הפצועים ונפגעי פעולות-האיבה.

רבים מספידים כבר את החקלאות הישראלית, אבל היא מתפתחת בכיוונים חדשים ומלמדת עולם ומלואו שיעור מאלף בפיתוח זנים חדשים, שלא לדבר על השקיה והתפלת מי-הים, מקור גדול לגאווה ישראלית.

רפואה, ביוטכנולוגיה ופיתוחים טכנולוגים ישראלים שכבשו את העולם ופריצות-דרך בעולם ה'ההיי-טק', כל אלה צריכים לשמש עוד מקור לגאווה הישראלית כחול-לבן.

יש עוד מקור לגאווה והוא מגולם בעובדה לפיה, למרות כל הפיתויים החיצוניים, מרבית העם היושב בציון, עדיין דבק במסורת האבות ומנסה לשמור על אופי-יהודי, חרף כל חילוקי-הדעות בנושא.

רשימת הפגמים והתחלואים עוד ארוכה,, אבל ערב יום-העצמאות ה-70 למדינת-ישראל, מותר להיות גאים במה שכבר נעשה והושג בין הירדן לים-התיכון בכל תחומי-החיים ועכשיו צריך רק להתגייס ולהתאחד מחדש להגיע לשלום לשנת ה-80 למדינה, כידוע היא שנת הגבורות!

חג-עצמאות שמח!

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page