top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הצעה: כניסה חינם לפארק-המושבה למקומיים

תושבים רבים העלו לאחרונה ובמיוחד על רקע ימי חול-המועד פסח, הצעה מעניינת שראויה לאימוץ: לאפשר לכל תושב זיכרון-יעקב, המצויד בתעודת-תושב, להיכנס חינם אין כסף לפארק-המושבה וגם לקבל מקום חנייה חינם ובמקביל, לגבות מתושבים שאינם מזיכרון-יעקב סכום כסף סמלי עבור השימוש בפארק וכן תשלום עבור החנייה.

יוזמי ההצעה טוענים כי לא יתכן שהפארק הגדול ביותר במושבה יהפוך מקום בילוי מועדף לתושבי-חוץ וזאת ללא כל תמורה כספית. גביית תשלום עבור הכניסה לפארק המושבה עשויה גם לממן שכרו של שומר שיוצב בפתח הפארק כך שהמועצה-המקומית לא תאלץ להשקיע בכך ואף תזכה בהכנסה נוספת.

הוגי הרעיון מקווים כי מי מחברי המועצה ירים את הכפפה ויביא את הרעיון לדיון במליאת-המועצה לקראת אישורו ויישומו הקרוב.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page