top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ירידה בשימוש בשקיות חד-פעמיות


הנה הוכחה שפגיעה בכיס, יכולה להשיג תוצאות: על-פי דו"ח של בנק-ישראל שפורסם השבוע, מתברר כי חלה ירידה דרמטית בשימוש בשקיות חד-פעמיות בישראל.

מהנתונים שפורסמו מתברר כי, במהלך שנת 2017 חלה ירידה מ-55% ל-30% בשימוש בשקיות חד-פעמיות בקרב מי שנהג להשתמש בהן 5 פעמים בשבוע!

במקביל חלה עלייה בשימוש בשקיות רב-פעמיות מ-28% ל-70% ומבדיקה שנערכה עולה כי, מרבית הצרכנים הביעו דעתם כי חדלו להשתמש בשקיות החד-פעמיות רק בגלל תוספת של 10 אגורות לשקית במרכולים, אף שאחוז מסוים טען כי גם שיקולים סביבתיים עמדו לנגד עיניו.

הנה מה שעושות 10 אג' לצרכן הישראלי...

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page