חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

גביית ארנונה על-ידי חברות פרטיות לא חוקית!


בג"ץ קבע השבוע שאסור לרשויות המקומיות להפעיל חברות פרטיות לגביית ארנונה.

בעקבות תביעה שהוגשה על-ידי נשיאות הארגונים העסקיים, קבע בג"ץ כי הפעלת חברות גבייה פרטיות על-ידי הרשויות המקומיות, לא חוקית ובין השאר נכתב בפסיקה כי " ישנו חשש מקיומו של ניגוד עניינים, הנובע מזיקה שבין שכר הטרחה של חברות הגבייה לבין גובה הסכומים הנגבים על-ידן".

בית-המשפט העניק לרשויות המקומיות שנה, להסדיר פעילותן של חברות הגבייה בחוק ולמי שמתעניין לדעת, מדובר בסכום עתק של 22 מיליארד ש"ח ארנונה לשנה!.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב