top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה קרה לביקורת-הפנים של המועצה?


מזה תקופה ארוכה למדי, לא הוגשו דו"חות של מבקרת-הפנים של המועצה-המקומית זיכרון-יעקב, מה שלא תורם לעבודה תקינה ולדיווח הנדרש של הרשות-המקומית, לא כל שכן, למנגנון החשוב של הביקורת-העצמית שלה.

מתברר כי גב' הילה כהן, מבקרת-הפנים של המועצה, מי שמחזיקה במשרה של בכירים בהיקף 50%, נמצאת כבר זמן לא מבוטל בחופשת-מחלה ועקב כך נעדרת מעבודתה. על-פי חוק אין איש יכול למלא את מקומה ומכאן הקפאתה המוחלטת של עבודת-הביקורת של המועצה-המקומית.

בתגובה מסר אביעד שק דובר המועצה: " מבקרת-הפנים נמצאת בחופשת-מחלה, הדו"חות התעכבו מעט, אולם המבקרת הכינה השנה שני דו"חות ביקורת, האחד בנושא הארכיון והשני בנושא תקינות המקלטים. שני הדו"חות נמצאים בתהליכי הגשת התגובות כפי שמתחייב בחוק ויתפרסמו במהלך חודש אפריל".

בריאות טובה והחלמה מהירה.

#זכרונים #חדשותזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page