top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה יעלה בגורלו של ביה"ס 'יעבץ' הישן?


לפני כשנתיים עברו תלמידי בית-הספר הממלכתי-דתי 'יעבץ' ממקום משכנם בבניין הישן בו למדו ל'קרית-החינוך' החדשה שנחנכה לא הרחק מ'תיכון המושבה' ומאז עומד הבניין שומם וריק.

נוכח מצבה הכספי העגום של המועצה-המקומית, ניתן היה להניח כי היא תמצא את הדרך הנאותה להפיק מהבניין הישן של 'יעבץ' רווחים כספיים כלשהם, אבל מתברר כי לא כך הדבר ועתידו של הנכס היקר הזה עדיין לא ברור.

דובר המועצה אביעד שק השיב לפנייתנו בעניין ומסר כי " שליש מהמבנה מיועד לשימוש עבור 'פרויקט הילה'. נבחנה האפשרות לעשות שימוש במבנה לטובת ה'ארכיון לתולדות המושבה', לטובת בית-ספר 'קשת' ואף להקמת מחסן חירום של פיקוד העורף שישמש את המועצה,אך עדיין לא נמצא הפתרון המיטבי ביותר עם המושבה. המקום מיועד לשמש לטובת הקהילה, החל מפעילות We Start תאטרון קהילתי ועוד. המועצה פועלת לגיוס מקורות תקציביים לשיפוץ המקום".

וכמעט באותו הקשר:מחלקת-הביטחון עתידה לחנוך אחרי חג-הפסח את משכנה החדש והמשודרג במקלט המועצה-המקומית, לאחר שהשבוע כבר הגיע הריהוט החדש למקום. מדובר בחמ"ל משוכלל בו השקיע פיקוד-העורף 1.2 מיליון ש"ח. עד כה שכנה המחלקה באולם ששכרה המועצה מול בנק-לאומי, שם נמצא גם 'ארכיון תולדות המושבה' לאחר שהתברר כי, הבניין המיוחד שהוקם עבורו ואשר עלה למשלם-המסים המקומי 2 מיליון ש"ח, אינו מתאים לייעודו...

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page