top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

זיו דשא: אם לא ישנו את תנאי המכרז לא יקודם פרויקט 'פארק היין'!


ראש המועצה-המקומית זיו דשא הודיע השבוע כי " אם לא ישנו את תנאי המכרז כפי שפורסמו על-ידי המנהל, לא יקודם פרויקט פארק-היין".

הצהרתו של ראש המועצה, באה בעקבות פרסום חוברת המכרז של פארק-היין וכאשר התברר כי בחוברת הזאת, מצויים סעיפים העומדים בניגוד למה שסוכם בין המועצה לבין רשות מקרקעי-ישראל.

" המנהל לא עומד בסיכומים אליהם הגענו ובאלה שהבאתי לאישור ישיבת המליאה" הצהיר זיו דשא והוסיף כי " בסופו של דבר התב"ע המאושרת היא הקובעת".

עיקר קצפו של ראש-המועצה, כמו גם של תושבים פעילים שכבר הביעו מחאתם נגד תכנית 'פארק היין', יצא בעיקר על כך שבחוברת המכרז, מדובר על בנייה לגובה של 7 קומות,, בעוד הסיכום עם המנהל קבע 3-4 קומות לכל היותר.

בחוברת המכרז אין גם אזכור לכך שלא יוענקו הקלות בבנייה (שבס/כחלון).

ראש-המועצה שוחח עם מנהל-המחוז של משרד-הפנים והבהיר לו וגם למשרד-השיכון את עמדתו הנחרצת ואת הדרישה לפרסם חוברת-מכרז חדשה.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page