top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

החלה תעמולת-הבחירות במושבה


מישהו בזיכרון-יעקב החליט כי הגיע הזמן להתחיל בהפצת תעמולת-בחירות, כ-7 חודשים לפני מועד ההליכה לקלפיות ובמהלך השבוע, הפיץ בתיבות-הדואר במושבה, חוברת ובה ביקורת נוקבת נגד המועצה-המקומית.

החוברת המורכבת מ-12 עמודים מודפסים, על נייר-כרומו, מכילה רשימה לא קצרה של נושאים ותחומים, אשר לדעת המפרסמים העלומים, מוכיחים כי הרשות-המקומית כשלה בטיפול בהם וכן פירוט נושאים אישיים הנוגעים לראש-המועצה ולסגנו, כמי שכביכול לא נהגו כנדרש מהם על-פי דין. החוברת נושאת את הכותרת 'תושבים מודאגים מאוכזבים' אלא

שתעמולת-הבחירות הזאת, נותרה בשלב זה ללא זיהוי של העומדים מאחוריה, מאחר שהחוברת היקרה אינה נושאת שם, כתובת, דוא"ל ואפילו לא את זהות בית-הדפוס בו הופקה.

כל אנשי האופוזיציה עמהם שוחחנו, הכחישו כל קשר לחוברת שהופצה, למרות התמיכה שהביע בתוכנה חבר-המועצה צחי ברוך, הרואה עצמו מועמד להתמודד בבחירות הבאות.

גם הניסיונות להשיג תגובתו של ראש-המועצה הקודם, אלי אבוטבול, עלו בתוהו.

חוגים המקורבים לראש-המועצה, הודיעו כי בכוונתם להגיש תלונה במשטרה ולדרוש חקירה שתחשוף את זהות המפרסמים.

(ראה גם במדור 'עמדת הזכרונים').

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page