top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

שוב נדחתה הישיבה לאישור התקציב


ישיבה מיוחדת של מליאת המועצה-המקומית זיכרון-יעקב, נועדה להתקיים השבוע ביום ראשון, כשעל הפרק עמד תקציב המועצה השנתי, אלא ששעות ספורות טרם מועד כינוסה, קיבלו חברי המליאה הודעה על ביטולה ובשלב זה, לא ידוע על מועד חדש לכינוסה.

אין זאת הפעם הראשונה, בה מבטלת המועצה-המקומית את הדיון וההצבעה על התקציב, אלא שהפעם מדובר כפי הנראה, בסוג של 'משחק מסוכן', משום שהמועד האחרון לאישור התקציב הוא ה-31 בחודש זה (שבת-פסח) או ה-29 במרץ לכל המאוחר (יום חמישי).

מתברר כי הסיבה לדחיית הישיבה, נובעת מן העובדה לפיה מחוז-חיפה של משרד-הפנים, מסרב לקחת על אחריותו את התקציב המוצע של המועצה-המקומית ועל רקע זה, נותרו למועצה רק שתי אפשרויות: האחת, לבקש משר-הפנים אישור מיוחד לדחייה של עוד 3 חודשים, במהלכם תצליח אולי המועצה לגבש הצעה המקובלת על משרד-הפנים, או לבקש משר-הפנים אישור מיוחד, להגשת תקציב-גרעוני. האפשרות השנייה, יכולה להתממש אך ורק אם תציג המועצה, תכנית מפורטת לצעדי ייעול והבראה, כך שבכל מקרה מדובר בסבך שנראה כרגע כמוביל לדרך ללא מוצא.

האופוזיציה הקימה קול זעקה גדולה, נוכח ביטול הישיבה ובפוסטים שונים שפרסמה, תקפה את הקואליציה של זיו דשא נוכח התנהלותו בנושא וקראה למועצה להתכנס מיד תחת מה שכינתה 'צו-8'.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page