top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לא לבחור גם בבחירות שעוד יהיו!


קודם וראשית לכל, השתתפות בצערו של 'הפרשן' החביב עמית סגל, מי שבישר ל'יונית' כי הבחירות לכנסת יתקיימו ב-26 ביוני. מה לעשות שהוא וחבר ה'אברמוביצ'ים', יאלצו עוד פעמים רבות להסביר לציבור, מדוע ניתנה הנבואה לשוטים...

אבל אנחנו חוזרים כאן על ההטפה המסורתית שלנו, במיוחד נוכח הבחירות שכמעט נערכו: אסור, פשוט אסור לבחור לכנסת!.

לא מדובר בעמדה פוליטית של ימין או שמאל, אלא בקריאה מפוכחת של המציאות ולפיה כנסת-ישראל מורכבת מ-120 אנשים שדואגים אך ורק לעצמם, לאינטרס-האישי שיבטיח המשך כהונתם ולא הציבור והמדינה מעניינים אותם.

מדובר באוסף של אנשים חסרי עמוד-שדרה ועקרונות, למעט כמובן העיקרון המקודש שמטרתו לבזוז את הקופה-הציבורית, לדאוג לכיסא עליו הם דבוקים ולהתעלם מהמציאות בקרב חלקים גדולים של האוכלוסייה הישראלית.*

* חברי-הכנסת קובעים לעצמם את השכר ואת עלייתו המתמדת.

* חברי-הכנסת 'עובדים' בממוצע פחות ממחצית השנה בשנה.

*חברי הכנסת טסים לחו"ל פעמים רבות, על חשבון הציבור וללא הצדקה.

*חברי-הכנסת נהנים מקופה של תוספות-שכר שקריות, כגון הוצאות לצורך שמירה על קשר עם הציבור, אותו הם מנצלים אפילו ללימוד שפות זרות.

*חברי-הכנסת לא מחויבים בשעות-עבודה בכנסת.

*חברי-הכנסת משקרים במצח-נחושה את הציבור כמעט בכל עניין.

*חברי-הכנסת נהנים מפנסיה מנופחת גם בתום קדנציה קצרה.

*חברי-הכנסת מתעלמים ביודעין ממצוקותיהם של קשישים, ניצולי-שואה ונכים.

*חברי-הכנסת מוכנים היו רק לאחרונה להוציא מיליארדי שקלים על מערכת בחירות מיותרת.

*חברי-הכנסת מקבלים על חשבון הציבור מימון-מפלגות.

בנוסף לרשימה קצרה זאת, מדובר בכנסת בה מכהנות שתי קבוצות של 'נבחרים' שכלל אינם מחוברים למדינת-ישראל: הערבים שלא מכירים בקיומה ומטיפים בשם הדמוקרטיה לחיסולה והחרדים, הרואים בניצולה של המדינה, את המצווה התרי"ד במכלול המצוות.

העניין הוא ש'העדר' הישראלי הורגל לרוץ לקלפיות ולבחור מחדש את עדת הנצלנים השקרנים ולהתהדר במשטר דמוקרטי מתקדם ומיד אחר-כך, מבכה מרה את התוצאה, עד לפעם הבאה.

הקריאה להחרים את הבחירות לכל כנסת, מטרתה לגרום ליותר ויותר אנשים לסרב להכיר בסמכותה של הרשות-המחוקקת הזאת, עד שתאבד לא רק את סמכותה המוסרית להנהיג את המדינה, אלא גם את כוחה. או אז, ניתן יהא לשנות את כללי-המשחק ולהביא לכך, שרק מי שיעמוד בדרישות של הציבור הרחב יוכל למצוא עצמו בכנסת ויאלץ לשנות מן היסוד את כל תנאי העסקתו לטובת הציבור ולא על חשבונו.

מדובר בתהליך ממושך, אבל אנחנו מאמינים בו ובצדקתו ובע"ה, הוא עתיד להתרחש, אם למשל פחות מ-10% מבעלי זכות-הבחירה יגיעו לבחירות (ולא ב-26 ביוני)....

על-מנת שיעלה הדבר, במי שתומך במדינה מתוקנת של ממש, צריך להתחיל בתהליך כבר בבחירות הקרובות (גם אם יהיו ב-2019) ואנחנו נמשיך להטיף לכך באמונה!.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page