top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

איך כותבים זיכרון-יעקב?


הנה 'צרות של עשירים': לאחרונה, עקב פנייה של תושבת זיכרון-יעקב, עלה לדיון נושא שגרם למועצה-המקומית סוג של כאב-ראש: כיצד צריך לכתוב את שמה של המושבה? האם אפשר לכתוב 'זכרון-יעקב' ללא האות יו"ד או שמא צריך להוסיף לשמה את האות-העשירית באל"ף-בי"ת ולכתוב זיכרון-יעקב?

מערכת 'זכרונים-כרמים' פנתה השבוע, עקב כך, לאקדמיה ללשון-עברית ובתוך שעה קלה התקבלה התשובה של בת-שבע ורדי, מהמזכירות המדעית של האקדמיה ללשון-עברית ועל-פיה : כאשר כותבים את שמה של המושבה בניקוד, יש לכתוב זכרון-יעקב ואילו כאשר כותבים את שמה ללא ניקוד, צריך לכתוב זיכרון-יעקב".

מי שמבקש ללמוד את הסיבות לכל אלה, מוזמן לבדוק זאת ב'כללי הכתיב המלא', כפי שהם מופיעים באתר של האקדמיה ללשון-עברית.

בשלב זה נראה כי למרות ההמלצה הזאת, ימשיכו במושבה לכתוב זכרון-יעקב כפי שכבר נוהגים יותר מ-130 שנים.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page