top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אסור לפגוע בשכר עובדי-המועצה!


יכול להיות שהדברים הבאים, יתבררו בסופו של יום, כלא רלוונטיים אבל עד שזה יקרה, אם בכלל,ראוי לתת את הדעת על האפשרות לפיה תחליט המועצה-המקומית זיכרון-יעקב, לקזז משכר-העבודה של העובדים הזוטרים, כאמצעי נוסף להתגבר על הגירעון הכספי שלה.

השבוע הופץ במחלקת-התפעול מסמך הקובע כי אסור להם לעבוד יותר 'שעות נוספות', כמו גם 'שעות כוננות'. משמעות הדבר, פגיעה בכיסם של העובדים, במחיר מאות שקלים-חדשים בחודש ולמי ששכרו ממילא נמוך, מדובר בפגיעה קשה מאוד.

יתר על-כן, מתברר כי הגזירה הזאת לא תחול על העובדים הבכירים ומנהלי המחלקות במועצה וכבר בשלב זה, זועקת לשמים אפליה קשה ובלתי הוגנת דווקא כלפי העובדים הזוטרים.

זאת ועוד: ראש-המועצה זיו דשא וסגנו מאיר ואנונו, עשויים לקבל, במסגרת הסכמי-השכר שלהם, תוספת של אלפי ש"ח לשכרם, אבל איש מהם לא הודיע עדיין כי יוותר על חלק מן התוספת הזאת.

וועד-העובדים במועצה לא יעבור על כך לסדר-היום, אם אמנם יתרחש המהלך ההזוי הזה ואם ראש-המועצה לא יחזור בו מן ההחלטה, צפויה המועצה-המקומית, למצוא עצמה בסחרור שתחילתו בסכסוך-עבודה והמשכו בשביתה כללית.

המחאה וההתנגדות של וועד-העובדים מוצדקים, לא רק משום שמדובר בצעד חד-צדדי, שנוצר מבלי לבוא עם הוועד בדברים, אלא בעיקר משום חוסר ההגינות של הפגיעה בשכרם של העובדים הזוטרים.

חוסר השוויון, האפליה בין עובדים ונקיטת צעד דרסטי נגדם כל אלה מהווים מתכונת ברורה להסתבכות מיותרת לגמרי של המועצה-המקומית, מה עוד שכלל לא ברור, כמה כסף ייחסך לרשות-המקומית, כתוצאה מביטול 'שעות נוספות' ו'שעות כוננות' והאם יציל הדבר את הקופה-הציבורית הריקה.

מתגובת המועצה-המקומית, מתברר כי היא העדיפה להתייחס לצורך שלה להגיש 'תקציב אחראי לטובת התושבים והמושבה,' אבל התעלמה בתגובה הזאת, מן הפגיעה בעובדים הזוטרים, על כל המשתמע מכך.

בשורה התחתונה צריך מאוד לקוות שמדובר'בבלון-ניסוי,' ממנו יתפוגג האוויר החם ולא בצעד לא-הוגן ולא מתחייב שעלול חלילה לפגוע דווקא בעובדים החלשים והחרוצים ביותר במועצה.

התצלום מאתר ארכיון תולדות המושבה: המועצה-המקומית הראשונה בשנת- 1950

#עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page