top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה קרה בחודש אדר במושבה?


אירועים שונים התרחשו במושבה זכרון-יעקב בשנים הראשונות להקמתה, לפני 136 שנים, חלקם בעל משמעות והשלכות לעתיד לבוא וחלקם שולי. לרגל חודש אדר בחרה מערכת 'זכרונים-כרמים' להזכיר מספר אירועים כאלה, שקרו בחודשי אדר:

אדר שנת תר"ן - החלו בחפירת היסודות לבנייני היקבים, לפי תכניתו של המהנדס יוניס, זה אשר תכנן את יקבי ראשון-לציון. העבודה הייתה כרוכה בסכנת נפשות והיה צריך לחפור מנהרה בגובה 30-40 מטר.

כד' אדר תרנ"ח - זכרון-יעקב הביאו כמאה-אלף זמורה מגפני אמריקה מהמינים היותר טובים וכעשר למאה יטעו את הגפנים האלה כמו שהן ובשנה הבאה יעקרו את הגפנים החולות ויטעו אלה במקומן ובדבר הזה עוסקים בשקיקה ובזריזות רבה וכל המלאכה עשויה בידי בני האיכרים בחריצות גדולה.

ג' אדר-א' תרנ"ז - אסיפה של חברת ישוב ארץ-ישראל, שנתקיימה בפריז ובראשה ישבו הרב ויסקוף, הרב צדוק כהן וחברי הוועד...אליהו שייד נשא דבריו על האיכרים והפועלים עובדי אדמת-הקודש... ( מדובר בהחלטה דרמטית של מסירת הנהלת המושבה ליק"א).

ב' אדר תרנ"ט - הביקור השלישי של הברון רוטשילד ורעייתו : ...בבוקר השכם כבר ראו בני זכרון-יעקב את האניה הלבנה של הברון רוטשילד עומדת עוגנת אל חוף קיסריה ועמדה שם יותר משלוש שעות. אז התחילו האיכרים והפועלים ושאר תושבי המושבה להתאסף חבורות חבורות, לקבל את פני הברון והברונית לפני בית הפקידות, עמדו בעלי התזמורת ומנהלים וגו'.

פתרון בעיות בת-שלמה, אדר תר"פ : בימים האחרונים פשטה שמועה כי יק"א עומדת להושיב שוב אריסים בבת-שלמה על האדמה הפנויה ובחירבת-חסן, צעירים אחדים מבני זכרון-יעקב נרשמו כבר בתור מועמדים, ישוב דל זה טעון תיקון והשבחה...

התימנים במושבה: אדר תר"פ - לפני תשע שנים עלו למושבתנו משפחות רבות של תימנים והתיישבו בה, אחרי כן עזבו רבים את המושבה וקבעו מושבם ביפו, נשארו רק 35 משפחות פועלים, כ-20 מהן עובדות בפרדס פקידות יק"א, אבל אין זה מספיק לכלכלת משפחה, 5 צעירים עזבו המושבה לחפש עבודה והשאירו משפחותיהם כאן.

מתוך הספר 'זכרון-יעקב' מאת אריה סמסונוב

#זכרונים #דפיכרמים #זכרוןיעקב

bottom of page