top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

במועצה בטוחים שיצליחו להעביר התקציב

המועצה-המקומית זכרון-יעקב נמצאת בסוג של מירוץ נגד מחוגי השעון משום שעד 31 במרץ 2018 , עליה להציג תקציב מאושר לשנה הבאה שאם לא כן, עלולה המועצה להתפזר.

ראש המועצה זיו דשא הטעים לאחרונה, בעיקר נוכח ביקורת שנמתחה עליו מספסלי האופוזיציה, כי בכוונתו להעביר 'תקציב אחראי' ולא ייתן ידו להשתוללות שתחמיר את מצב הקופה-הציבורית, במיוחד נוכח החובות האדירים ש'קיבל בירושה'.

המועצה-המקומית טוענת כי, עד כה הצליחה לצמצם את הגירעון במיליוני שקלים-חדשים ולאחרונה אף הביאה לקיצוץ נוסף של כ-8 מיליון ש"ח ועכשיו נותר לה למצוא פתרון, לעוד כ-3 מיליון ש"ח, על-מנת לעמוד בייעד התקציבי שהציבה לעצמה.

ככל שחולף הזמן עד תאריך הייעד האמור, נראה כי למועצה לא תהיה ברירה, אלא לקבל הלוואה של כ-3 מיליון ש"ח, על-מנת להעביר את התקציב לשנה הבאה, אלא אם כן, ימצא פתרון-קסמים של הרגע האחרון.

האופוזיציה מזנבת במועצה-המקומית ולאחרונה פרסמה חברת האופוזיציה צילה רשף הודעות ואזהרות, בדבר הסכנה המרחפת על המשך קיומה של המועצה, במידה שלא יועבר התקציב במועד שנקבע בחוק.

מי שבקיא במתרחש ב'ביצה הפוליטית' המקומית, יודע כי עד 31 במרץ 2018, תצליח המועצה להעביר את התקציב וכי האופוזיציה, חרף מחאותיה, לא תמנע זאת.

המבחן הגדול יתחיל בעצם, ביום שלמחרת העברת התקציב ועד ליום-הבחירות.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זכרוןיעקב

bottom of page