top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

איך לקבל חשמל-חינם ועוד בשבת?

על הקיר המזרחי של בית-הכנסת הגדול 'אהל יעקב' הציבה בזמנו המועצה-המקומית קופסה, שנועדה לשמש מקור חשמלי, מתוכה נמתח כבל-חשמלי כלפי מעלה, עד חיבורו למצלמת האבטחה המותקנת במרומי הבניין. תחת לאותה קופסה, התקינו שני שקעים חשמליים, שנועדו לספק זרם חשמלי לנגנים, במהלך קיום מופעים וירידים ב'מדרחוב', מבלי להזדקק לחשמל של בית-הכנסת.

אלא שלא מכבר, נמצא מי שהצליח לנצל את הכוונות הטובות של המועצה: במהלך השבת האחרונה, הקים מישהו באמצע ה'מדרחוב,' דוכן לממכר דברי-מזון ופשוט חיבר את הדוכן למקור החשמל שעל קיר בית-הכנסת.

מעבר לאטימות של האיש, כפי שבאה לידי ביטוי בחיבור כבל-חשמלי לקיר בית-הכנסת דווקא בשבת, נשאלת כמובן השאלה מי משלם עבור צריכת החשמל הפירטית הזאת?

תשובות, אולי במועצה-המקומית.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זכרוןיעקב

bottom of page