top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי מכיר ומי יודע: ספינות בלי מסמרים


במסגרת תחקיר לספר המצוי בשלבי כתיבה ועריכה, מבקשת מערכת 'זכרונים-כרמים' את עזרת הקוראים לספק לה מידע בנושא הבא:

בספר 'מחקרים ומקורות' מאת יצחק בן-צבי (1966-7) ב'שער החמישי' בפרק על אודות 'מסעות ששון חי לבית קשטיאל', בעמ' 430 מסופר על אגדה שנפוצה הייתה בקרב יורדי-הים, בדבר הימצאותה של אבן-שואבת מתחת לפני הים בחופי אפריקה המזרחית.

בן-צבי כותב כי האגדה מובאת עוד בסיפורי 'אלף לילה ולילה' ומפנה לתרגומו של י"י ריבלין (לילה יד, עמ' 147), שם מובא תיאור של אותה אבן-שואבת 'שכל ברזל הולך אליו'. הוא מוסיף כי אגדה זאת נזכרה לראשונה אצל קלאוודיוס פטבלימאוס מאלכסנדריה.

לבסוף מטעים בן-צבי כי ריצ'רד בורטון,מתרגומו האנגלי של 'אלף לילה ולילה',משער שהמיתוס הזה, נוצר מתוך כך שתיירים ראו בתימהון ספינות בחופי אפריקה המזרחית בנויות בלי מסמרים.

אגב כך, הוא משווה זאת לדברי ר' גרשון ב"ר אליעזר 'גלילות ארץ-ישראל', מהדורת י' בן-צבי, ירושלים, עמ' מו'.

על רקע כל הדברים הללו מבקשת מערכת זכרונים-כרמים לקבל מידע ממוקד ומבוסס על אודות תופעת הספינות ששטו לאורך חופי מזרח-אםריקה כשאין בגופן מסמרים או ברזלים.

#זכרונים #דפיכרמים #זכרוןיעקב

bottom of page