top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הקיר של אמיר


הכורם אמיר דור-און משמר על קיר גדול בחצר ביתו, מצבור גדול של אביזרים וכלים חקלאיים, שכבר נעלמו מהעולם.

האוסף המיוחד מוצג לראווה על הקיר של אמיר ברחוב המייסדים ומשמש מוקד התעניינות, במיוחד למורים ומדריכים, המבקשים להציג בפני נוער ה'הייטק', את האמצעים בהם נהגו הדורות הקודמים לעשות בהם שימוש, הן בעבודות חקלאיות והן בחיי היום-יום.

מדובר לא רק בתצוגה מרשימה אלא גם חשובה, שהרי מרבית המוצגים על 'הקיר של אמיר' כבר יצאו מזמן מכלל שימוש וזאת הזדמנות נפלאה לחשוף את דור-המחשבים, בפני סדרה של כלים ואביזרים המספרים, כל אחד בפני עצמו, את האופן בו התנהלו כאן החיים, בטרם הפך הכל ווירטואלי...

#זכרונים #דפיכרמים

bottom of page