top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

בית הרוצח

בשבוע שעבר פרסמנו כאן את סיפורם של הרוצחים והנרצחים בתולדות המושבה זכרון-יעקב. הסיפור הזה עורר תגובות פליאה רבות, בעיקר משום הניגוד בין תדמיתה השקטה והפסטורלית של המושבה הקטנה, לבין מעשי רצח שאירעו בה אבל אחד ממעשים אלה, עורר סקרנות רבה ומדובר ב'רצח הכפול' שבוצע על-ידי צעיר מקומי 'על רקע רומנטי'.

נמנענו אז מלפרסם פרטים מזהים על אודות הרוצחים, מפאת הצניעות הראויה לבני משפחותיהם וכך גם נעשה במקרה הזה, חרף בקשות ופניות של קוראים ללמוד במי מדובר.

מאחר שכל בני המשפחה, ממנה יצא 'הרוצח הכפול' כבר לא מתגוררים בזכרון-יעקב, נוכל למרות זאת, רק לחשוף תצלום בית-המשפחה, שכזכור נאטם מיד לאחר הרצח-הכפול ועזיבת המשפחה.

הבית האטום הזה נמצא ברחוב הגדוד-העברי בשכונת-התימנים ו

תצלומו מתפרסם כאן לטובת הסקרנים למיניהם.

#זכרונים #דפיכרמים #זכרוןיעקב

bottom of page