top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

בזכרון-יעקב לא עוצרים לפני מעברי חצייה!


בזכרון-יעקב לא עוצרים לפני מעברי חצייה! הקביעה הזאת קיבלה השבוע אישור מחודש, נוכח סקר מיוחד שביצעה מערכת 'זכרונים-כרמים' והתוצאות המתפרסמות כאן מוכיחות זאת.

במהלך שלושה ימים ובשעות שונות של היממה, עמדנו בקצה 'המדרחוב' במרכז המושבה, ובדקנו את מספר המכוניות, שאמורות היו לעצור לפני כל אחד מ-3 מעברי החצייה וספרנו את מספר המכוניות שעצרו לפני המעברים, לאפשר להולכי-רגל לחצות בבטחה ואת מספר המכוניות שלא עצרו.

התוצאות מבהילות ומפחידות כאחד: מתוך 512 מכוניות שאמורות היו לבלום לפני מעברי החצייה, 184 מכוניות לא עשו זאת, תוך התעלמות מהולכי-רגל, שחלקם כבר היה בשלבים מתקדמים של מעבר!.

מדובר למעשה ב-35%-40% מבין המכוניות שעברו במקום, סיכנו את חייהם של הולכי-הרגל ולא עצרו לפני אף לא אחד מן המעברים המסומנים!.

תוך כדי המעקב והסימון של המכוניות, הצלחנו גם להבחין בנהגים המשוחחים במכשירים-ניידים, בכאלה שלגמו משקאות בזמן הנהיגה, בנהגים שעקפו בחוצפתם את אלה שכבר טרחו לעצור ולפחות שני מקרים, כמעט שהסתיימו בדריסת הולכי-רגל.

לא מדובר במדע-מדויק ונכון שהנתונים המתפרסמים כאן, מתייחסים רק לשלושה ימים בשעות שונות, אבל נראה לנו שהרושם המצטבר מן הבדיקה הזאת, משקף בצורה נכונה את התמונה המצטיירת בנושא סכנת-החיים הכרוכה בחציית כבישים במעברי-חצייה בזכרון-יעקב.

התמונה המפחידה הזאת, הציפה באופן טבעי את השאלה המטרידה, בדבר משטרת-התנועה שכלל לא נמצאת במושבה. הרושם הוא שבמשטרת-התנועה לא מתרגשים מעבירות כה 'קלות' והעובדה שעדיין לא נדרס מישהו במרכז המושבה, מצדיקה ככל הנראה התעלמות של משטרת-התנועה מהפראות הבלתי נסבלת בה נוהגים כאן.

צריך להדגיש גם כי ספרנו רק את מספר המכוניות שאמורות היו לעצור לפני כל אחד מן המעברים והגענו ל-512 מכוניות בתוך 3 שעות של תצפית, כאשר למעשה, חלפו במקום הרגיש הזה הרבה יותר מכוניות, שלא נדרשו לעצור, מחמת העובדה לפיה לא נמצאו בעת נסיעתם הולכי-רגל לפני המעברים או בתחומם. הדבר מעיד שוב על נפח התנועה העצום של זכרון-יעקב, בלי קשר לאי-ציות לחובת העצירה לפני מעברי חצייה.

אגב, מעבר חצייה מסוכן לא פחות, נמצא מול קופת-חולים 'מכבי' ברחוב הרצל, שם צריך אומץ של ממש לחצות את הכביש, מה עוד שצבעם של המעברים במקום, דהוי עד שכמעט לא אפשר להבחין בהם.

הנה התפלגות הנתונים שאספנו במהלך שלושה ימי התצפית:

יום חמישי ה-1 בפברואר בין השעות 11.00-12.00:

סך-הכל- 169 מכוניות.

סך-הכל עצרו: 100 מכוניות.

סך-הכל לא עצרו: 69 מכוניות.

יום שישי ה-2 בפברואר בין השעות 09.30-10.30:

סך-הכל- 184 מכוניות.

סך-הכל עצרו : 119 מכוניות.

סך-הכל לא עצרו: 65 מכוניות.

יום ראשון ה-4 בפברואר בין השעות 15.50-16.50:

סך-הכל- 159 מכוניות.

סך-הכל עצרו: 109 מכוניות.

סך-הכל לא עצרו: 50 מכוניות.

הנה כי כן, לידיעת משטרת-ישראל הנתונים המוכיחים כי כ-40% מהנהגים לא עוצרים לפני מעברי החצייה במרכזה של זכרון-יעקב!

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זכרוןיעקב

bottom of page