top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תעלומת אברהם הלפרין טרם נפתרה


אברהם הלפרין היה אחד מתוך 6 יהודים ששלח הברון רוטשילד, ללמוד את רזי החקלאות בקיץ 1885 במושבה הצעירה זכרון-יעקב.

לרוע המזל הלך אברהם הלפרין לבית-עולמו כעבור שנה ונטמן בזכרון-יעקב.

עיתון 'המליץ' מתאריך 22 באוגוסט 1886, מסר על פטירתו של אברהם הלפרין המנוח ב-א' טבת, אף שעל מצבתו נרשם כח' טבת כמועד פטירתו.

ב'ספר הנפטרים' של זכרון-יעקב, מופיע אברהם הלפרין כנפטר השישי של המושבה, אולם אין שום פרטים באשר להוריו או למשפחתו.

חברו יחיאל פוחצ'בסקי כתב בזיכרונותיו 'סיפור חיים של עובד אחד' ומזכיר אותו בקצרה.

עד כאן העובדות 'היבשות' של הסיפור.

אולם מתברר כי מישהו דאג לשפץ את המצבה הישנה על קברו בבית-העלמין המקומי ומכאן שלאברהם הלפרין, נמצאת מן הסתם משפחה במקום כלשהו.

'כרמים' מבקשת להסתייע במי שיודע דבר מה, על אודות אברהם הלפרין ז"ל ו/או על מי מבני משפחתו.

#זכרונים #דפיכרמים #זכרוןיעקב

bottom of page