top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

שגיאה טכנית גרמה להמשך המאסר


אסיר שכבר ריצה 11 שנות מאסר בגין הריגה, עמד להשתחרר ממאסרו, הודות להחלטה של וועדת-השחרורים לשחררו בניכוי שליש ממאסרו, אלא שעד מהרה התברר כי נפל קרבן לטעות טכנית שהביאה להארכת מאסרו.

האסיר הגיע בזמנו להסדר תשלומים, לפיו שילם כספי פיצויים לאמו של ההרוג, אבל בגלל טעות טכנית, התברר כי הכספים הללו הופקדו בחשבון אחר ולא הגיעו לידי האם.

התוצאה לא איחרה לבוא: בית-המשפט ביטל את החלטת וועדת-השחרורים, במרכז לגביית קנסות בוטל הסדר התשלומים וכתוצאה מכך, הוצא האסיר מאגף-השיקום בו שהה, הועבר לאגף רגיל ונשללה ממנו היכולת לצאת לעבודה ולהמשיך להשתכר ולהמשיך לשלם לאמו של האיש שהרג. בתוך כך התברר גם כי הכספים שכבר שילם האסיר, הועברו בטעות לחשבון עבור דוח"ות תעבורה וכעת מתגלגל הסיפור הקפקאי הזה לפתחו של בית-המשפט העליון.

#זכרונים #פלילים #זכרוןיעקב

bottom of page