top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

רק 53% מהרופאים מתחסנים נגד שפעת!


ניתן היה להניח כי מרבית הצוותים הרפואיים בישראל, דואגים להתחסן נגד מחלת השפעת אשר תוקפת אלפי אנשים בכל חורף. אפשר היה גם להניח כי מי שמנסה לשכנע את הציבור להתחסן נגד שפעת יעשה זאת בעצמו, בעיקר כאשר מדובר ברופאים ואחיות הבאים במגע עם חולים, אלא שלא כך המצב.

מדיווח של משרד-הבריאות עולה כי בשנת 2016 התחסנו רק 46% מהאחיות ו-53% מהרופאים בבתי-החולים הכלליים בישראל, נגד מחלת השפעת.

בדיקת התפלגות ביצוע החיסונים בקרב הצוותים הרפואיים, מציירת תמונה עגומה עוד יותר ולפיה בבתי-חולים לחולי-נפש מדובר על 34% מהאחיות ו-39% מהרופאים שקיבלו חיסון נגד שפעת.

בבתי-חולים גריאטרים, בהם מאושפזים קשישים הנמצאים ברמת-סיכון גבוהה לחלות בשפעת, נמצא כי רק 40% מהאחיות ו-48% מהרופאים טרחו לחסן עצמם מפני השפעת.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page