top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

סימון מזון-מזיק רק בעוד חצי-שנה


בעקבות הבנות שהושגו השבוע בין משרדי האוצר והכלכלה, הוחלט כי סימון מזון-מזיק יתבצע הלכה למעשה, רק בעוד כמחצית השנה וזאת בניגוד להצהרות הקודמות.

מאחורי ההבנה הזאת, עומדים הלחצים הכבדים שמפעילים יבואני המזון, המבקשים לדחות עד כמה שאפשר, את מה שנראה להם כרוע הגזירה וכך הצליחו, בשלב הזה, להביא לדחייה של שלושה חודשים נוספים, כאשר יעקב ליצמן, שר-הבריאות, כבר התחייב על יישום התקנה בחודש ינואר הקרוב.

אלא שבכך לא הסתיים העניין, משום שכעת מתברר כי, מתחולל מאבק עז על מיקום הסימון הנדרש: יבואני המזון דורשים שסימון מזון-מזיק יעשה על גב האריזה של המוצרים המסומנים ואילו משרד-הבריאות, עומד על כך שהסימון יתבצע בחזית המוצרים, סמוך ל'לוגו' שלהם ונראה כי טרם נאמרה המלה האחרונה בנושא זה.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page