top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה חלקה של המועצה במאבק נגד אסדות-הגז?


המאבק נגד אסדות-הגז המאיימות על זכרון-יעקב, מתנהל על-ידי מטה-המאבק, המורכב מתושבים מקומיים הרואים בסיפור הזה נושא החשוב ביותר לעתידה של המושבה. המאבק הזה יודע עליות וירידות ומצליח מפעם לפעם, לרכז סביבו מידה של עניין, למרות הרושם הכללי שנוצר ולפיו, טרם נרתמה התגייסות המונית סוערת של מרבית התושבים.

מתוך כך עולה כמובן שאלה בדבר מימון המאבק, הדורש כספים לא מעטים ובדקנו, על רקע זה, את חלקה של המועצה המקומית במאבק.

קיבלנו את תגובתו של ראש-המועצה זיו דשא, באמצעות אביעד שק, דובר המועצה:

"עד היום הקצתה המועצה המקומית עשרות אלפי ש"ח ומשאבים כגון כח-אדם ומבנים לטובת המאבק נגד אסדות-הגז. התקציב מתוך סעיפים שוטפים וניתן בהתאם לצורך של מטה-המאבק, תוך הקפדה על כללי מנהל-תקין ובהתאם לכל דרישות החוק במקרים אלו.

בנושא המשפטי, שריינה המועצה-המקומית כ-64 אש"ח בשלב הראשון, אך בשל העובדה שמטה-המאבק בחר לפעול באופן בלעדי עם עורך-דין נבחר, לא ניתן להעביר סיוע בצורה זו והמועצה-המקומית נדרשת לבחור יעוץ-משפטי נוסף ובנפרד".

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page