top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מבנה יעב"ץ לא ישרת את 'קשת'


נוכח המצוקה שפקדה את בית-הספר הדמוקרטי 'קשת' בזכרון-יעקב, אשר לא החלה דווקא השנה ונמשכת כבר שנים לא מעטות,ועל רקע העובדה לפיה נותר, בשלב זה, מבנה בית-הספר הממלכתי-דתי יעב"ץ ריק מתלמידיו, בעקבות הקמת הקריה החדשה של מערכת החינוך הדתית-לאומית במושבה, נראה היה כי מן הראוי להקצות לתלמידי 'קשת' את המבנה הנטוש, עד מציאת פתרון הולם למחסור שלהם בכיתות לימוד.

העברנו את השאלה הזאת לראש המועצה-המקומית זיו דשא והנה תגובתו, כפי שנתקבלה באמצעות אביעד שק, דובר המועצה:

"מבנה בית-הספר 'יעב"ץ' נבחן כאחת החלופות למבנה קבע ואף כמבנה זמני לבית-הספר הדמוקרטי 'קשת'. אולם מבנה בית-הספר עצמו, אינו יכול לספק את הצרכים הדרושים לבית-הספר הדמוקרטי 'קשת', הן בכמות הכיתות הנדרשות והן משום שחלק מן הכיתות מוסדרות בתקופה הקרובה לטובת פרוייקט היל"ה".

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page