top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה עולות תנועות-הנוער?


מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פרסם לאחרונה נתונים השופכים אור על תקציבן של תנועות-הנוער בישראל.

מהנתונים שראו אור מתברר כי, בשנת 2015 עמד תקציב תנועות-הנוער על סכום של 370 מיליון ש"ח ועל-פי ההתפלגות הפנימית של תקציב זה עולה כי חלקו הארי (כ-80%) הגיע לשלוש תנועות-הנוער המובילות במדינה.

תנועת 'הצופים' קיבלה 183 מיליון ש"ח, אחריה תנועת 'בני עקיבא' עם 57.4 מיליון ש"ח ובמקום השלישי, תנועת 'הנוער העובד והלומד' שקיבלה 49.5 מיליון ש"ח.

יש לציין כי מדובר בתקציב מטעם המדינה ולא בעלות הפעילות בתנועות-הנוער, אשר את חלקם הארי משלמים ההורים ומי שלא מאמין לכך, מוזמן לשאול למשל את הורי תנועת-הנוער 'מכבי צעיר' בזכרון-יעקב...

#זכרונים #נוער #זכרוןיעקב

bottom of page