top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

75% מבני-נוער כלואים חוזרים לכלא!


הנה נתון מדהים ומדאיג כאחד, אשר 'נעלם' תחת הרדאר התקשורתי שסיקר הצעת-חוק חדשה: כ-75% מבני-הנוער שהיו כלואים בבתי-סוהר, חוזרים שוב לכלא, לעומת כ-40% מקרב האסירים הבגירים!.

הנתון הזה מציב את ישראל במקום 'מכובד' בעולם המערבי ולפיו אחוז ה'רצידביסטים' (החוזרים לכלא למאסר שני ושלישי) הוא מהגבוהים בעולם ומוכיח כי משהו יסודי בשיטת-הענישה בארץ לקוי כבר שנים רבות.

הנתון הזה נחשף על רקע הצעת-חוק חדשה של השר לביטחון-פנים גלעד ארדן, אשר יחד עם שרת-המשפטים איילת שקד, מבקשים לקזז למחצית, את תקופת יתרת-המאסר לשחרור מוקדם בקרב בני-נוער עבריינים, שביצעו עבירות לא קשות, במקום ה'שליש' הנהוג היום.

על-פי הצעת-החוק, מדובר גם בתכנית-שיקום, שתהא תנאי וחובה על כל נער כלוא לעבור, אם ברצונו בקיזוז מחצית מיתרת מאסרו.

אגב, להבדיל בצה"ל, רשאי חייל כלוא לבקש קיזוז של מחצית מתקופת מאסרו.

גם אם תתקבל הצעת-החוק, לא בטוח שהדבר ישפיע על אחוז בני-הנוער החוזרים לבתי-הסוהר, אבל זהו כבר סיפור מורכב הרבה יותר.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page