top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

החוק להוזלת שדורי-הספורט רק בעוד חצי-שנה


ההתגוששות הנמשכת סביב שדורי-הספורט בערוצים השונים, הגיעה כך נראה, לצומת מרכזי, אבל החדשות הפחות טובות, מבשרות על כך שצרכני שדורי-הספורט יאלצו להמתין עוד כמחצית השנה עד לשנוי המיוחל.

השבוע נודע כי הושגה פשרה עקרונית בנושא כאוב זה וכי בסופו של דבר תקבע הוראת-שעה למשך 4 שנים ולפיה תתחייב מכירת ערוצי-הספורט לפלטפורמות רב-ערוציות, מה שגם עשוי להביא לירידת מחירים עבור הצרכנים.

בפשרה שהושגה עם וועדת-הכלכלה בכנסת, נקבע עוד כי תוחמר הסנקציה על פלטפורמות שלא יקבלו את פסיקת הבורר לגבי המחיר שיש לשלם לערוץ המשדר או במקרה שיבחרו לא לשדר כלל.

אלא שהשמחה מוקדמת, משום שיישום החוק להוזלת שדורי-הספורט, יתבצע רק 15 חודשים לאחר פרסומו.

למה? ככה.

#זכרונים #ספורט #זכרוןיעקב

bottom of page