top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

שירות חדש של מד"א


מגן דוד-אדום החל השבוע בשירות חדש לציבור תורמי-הדם. מדובר בשירות שנועד לאפשר טלפונית, בצורה זמינה ומהירה,לוודא את סוג-הדם של התורמים וזאת על-ידי מענה-קולי אוטומטי וממוחשב.

לצורך זיהו, על המטלפנים למסור את מספר תעודת-הזהות שלהם ואת מספר מנת-הדם שקיבלו מאתר ההתרמה. השירות החדש פועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

על-פי מד"א יש חשיבות מרובה לידיעת סוג-הדם של התורם, בעיקר במהלך אירועים הדורשים תרומת-דם המונית או כאשר נדרשת תרומת-דם מסוג מיוחד וכן עבור נשים בגיל הפוריות.

מספר הטלפון של שירות חדש זה: 03-5300400

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page