top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

עלייה בשיעור המתלוננים נגד שידורי הטלביזיה


דו"ח נציב תלונות-הציבור לשנת 2016, מצביע על עלייה של 33% במספר תלונות הצופים בגין תכנים פוגעניים ועל חדשות מגמתיות ששודרו בערוצים 2-10 של הרשות השנייה.

בשנת 2015 נרשמו נגד ערוץ-2 377 תלונות כאלה ואילו בשנת 2016 הגיע מספרם ל-5151 תלונות.

בשנת 2015 נרשמו נגד ערוץ-10 170 תלונות ואילו בשנת 2016 הגיע מספרם ל-279 תלונות.

בקרב העיתונאים 'המובילים' במספר התלונות שהגיש נגדם הציבור, מופיעים אמנון אברמוביץ, אושרת קוטלר, אוהד חמו וערד ניר ובמקביל הוגשו תלונות רבות, על הבעת עמדות פוליטיות על-ידי מגישות מהדורות-החדשות ועל כך שאין איזון בתכנים המשודרים וכי ניכרת הטיה ברורה לכיוון הבעת דעה שמאלנית בכל הערוצים.

#זכרונים #עיתונות #זכרוןיעקב

bottom of page