חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

דירות-בנאמנות אינן כיסוי לחובות!


סגן-נשיא בית-המשפט המחוזי, ישעיהו שנלר,לא קיבל השבוע טענת הורים, שטענו כי רכשו לילדיהם שתי דירות-בנאמנות ולכן לא יכולה רשות-המסים לממש אותן לכיסוי חוב שהותיר אחריו אב המשפחה.

מדובר בפסיקה מעניינת ורבת השלכות, אשר מבטלת למעשה כל ניסיון דומה 'לעבוד' על רשות-המסים.

ההורים שעתרו לבית-המשפט, רכשו בזמנו שתי דירות במרכז הארץ, אבל נדרשו לפרוע חוב של 3 מיליון ש"ח שצבר האב. רשות-המסים ביקשה לממש את החוב באמצעות שתי הדירות הללו והמשפחה שהתנגדה לכך, פנתה לבית-המשפט.

התברר כי הילדים אכן מתגוררים בדירות, אבל לא נרשמו זכויות על שמם וגם לא הערת-אזהרה ב'טאבו'. המשפחה ביקשה מבית-המשפט לקבוע, כי הדירות שייכות לילדים ולא להורים ולכן אין לרשות-המסים עילה או זכות לממש אותן לתשלום החוב. המשפחה אף טענה כי הדירות-בנאמנות, נרכשו מבלי לרשום זכויות על שם הילדים, במטרה למנוע מבני זוגם לדרוש בהן זכויות והוסיפו כי לא דיווחו על הנאמנות לרשויות, מתוך תמימות וחוסר ידיעת חובת הדיווח.

השופט דחה כאמור את עתירת המשפחה, קיבל את עמדת רשות-המסים וכך נסללה הדרך למימוש החוב המצטבר בסך 3 מיליון ש"ח ובנוסף הטיל על המשפחה 20 אש"ח שכר-טרחת עורכי-הדין.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב