top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תביעה ייצוגית נגד אג"ד


לא פחות מ-45 אלף איש התארגנו להגשת תביעה ייצוגית נגד קואופרטיב אג"ד ודורשים פיצוי של 67.5 מיליון ש"ח.

התביעה הייצוגית באה על רקע הטענה לפיה אין קואופרטיב אג"ד מפעיל מערכת כריזה כנדרש וזאת בהתאם לאמור בחוק שוויון לאנשים בעלי מוגבלות. לטענת העותרים, מדובר באי הפעלת מערכות כריזה בקווי אוטובוס עירוניים ובאי התקנת מערכת כריזה פנימית וחיצונית, שמטרתה לאפשר לבעלי מוגבלויות, שימוש בתחבורה ציבורית.

בבדיקות מדגמיות שנערכו, התברר כי מתוך 570 בדיקות, שנערכו על פני תקופות שונות ומתמשכות, 156 מהם (כ-30%) נמצאו כהפרה של חוק השוויון ונמצא שאין הפעלה של מערכות הכריזה בקווי אג"ד.

העותרים דורשים כאמור פיצוי של 67.5 מיליון ש"ח לחברי הקבוצה הנפגעת וכן שבית-המשפט יורה לאג"ד לעמוד בדרישות החוק.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page