top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

שינויים בתעודת-השחרור מצה"ל


לא רבים יודעים זאת, כי עד לאחרונה נהג צה"ל לכתוב בתעודות-השחרור של חיילים, שלא סיימו את השירות הצבאי שלהם, את הסיבה לשחרורם המוקדם תחת הסעיף " התנהגות רעה וחמורה" או "התנהגות שאינה מניחה את הדעת".

הדבר עורר התנגדות עזה בקרב רבים מן המשוחררים ובדיעבד אף התברר כי, חלקם הגדול מיוצאי אתיופיה ועל רקע זה הוגשה עתירה לבג"ץ ובמרכזה הטענה לפיה מדובר באמצעי ענישה עקיף ומכביד שגם אין לצה"ל סמכות לנקוט אותו.

העתירה התקבלה על-ידי בית-המשפט בהרכב השופטים מרים נאור,עוזי פוגלמן ואורי שהם, אשר קבעו כי הרישום הנ"ל בתעודות-השחרור, מנוגד לפקודות מטכ"ל וכי יש לו השלכות חמורות על המשוחררים טרם זמנם.

בהמלצת בית-המשפט, החליט צה"ל למחוק את הסעיף הבעייתי מתעודות השחרור ובמקומו יופיע הסעיף "שוחרר מסיבות של אי-התאמה".

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page