top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כל מה שריצתם לדעת על החינוך בזכרון-יעקב

משרד-החינוך העלה השבוע את האתר "שקיפות בחינוך", בו ניתן לקבל מידע רחב ומגוון על הנעשה בכל בית-ספר בישראל ובהחלט מדובר במהפיכת שקיפות ראויה לציון.

מתוך עיון בעמוד המתייחס לזכרון-יעקב, אפשר להצביע על מספר נתונים מעניינים, המספרים את הסיפור המקומי כולו.

כך למשל עולה כי בזכרון-יעקב יש 77 מורים לעומת 392 מורות. בסך-הכל לומדים במושבה 5214 תלמידים, מהם 2574 תלמידות ב-16 מוסדות-חינוך.

נוסף לכך פועלים במושבה 42 גני-ילדים ובהם 596 בנים ו-581 בנות ובסך-הכל 1177 ילדים.

מוסדות החינוך בזכרון-יעקב מונים 205 כיתות ויש 469 עובדי-הוראה.

עלות ממוצעת של תלמיד מקומי עמדה אשתקד על16438 ש"ח, לעומת 20 אלף ש"ח במחוז-חיפה או 18.5 אש"ח בממוצע-הארצי.

55% מתלמידי כיתות-יב' המאובחנים כבעלי לקויות למידה, קיבלו התאמות לבחינות-הבגרות ועוד נתון מעניין: 4.1% מתלמידי כיתות י-יב' הם עולים חדשים וכמעט 40% מהמורים, בעלי תואר-שני ומעלה.

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב

bottom of page