top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'תיכון המושבה' לא בין המצטיינים


מרשימה שפרסם משרד-החינוך ובה כ-700 בתי-ספר תיכוניים מצטיינים, מתברר כי מקומו של 'תיכון המושבה' בזכרון-יעקב, נפקד מהתיכונים המצטיינים.

הרשימה של משרד-החינוך כוללת בתוכה בתי-ספר תיכוניים שהציגו שיפורים ניכרים בהשוואה לשנים קודמות. בתי-הספר נבחרו על-פי הישגים שונים ובהם הצלחה בבחינות-הבגרות, גיוס לצה"ל או לשירות אזרחי, מניעת נשירה וקליטת חינוך-מיוחד ועוד.

עוד עולה כי 50% מהתיכונים המצטיינים שייכים לחינוך הממלכתי, 30% לממלכתי-דתי, 9% למגזר-הערבי ו-5% לחינוך החרדי.

המורים ב-285 בתי-ספר מצטיינים יזכו לקבל 'בונוס' של 3000-8000 ש"ח.

#זכרונים #חינוך

bottom of page