top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ציונים במתמטיקה נשארו כפי שהיו


לפני כשנתיים הכריז שר-החינוך נפתלי בנט על סוג של מבצע-ארצי, שמטרתו להביא יותר תלמידים להתמודד עם 5 יחידות בבחינת הבגרות במתמטיקה. עכשיו מתברר כי 'המבצע' הוכתר בהצלחה חלקית וזאת משום שיותר תלמידים אכן ניגשו לבחינות הללו, אבל ממוצע הציונים, נותר כפי שהיה.

יש מי שיראה דווקא בכך הישג משמעותי , לאור שמירת ממוצע הציונים, נוכח עליית כמות הנבחנים, אבל התמונה הכללית אינה סיבה לכתוב עליה הביתה בהתלהבות.

בתוך כך מתברר כי הפער בין הפריפריה לבין המרכז, רק גדל בפרק הזמן בו 'הסתערו' יותר תלמידים מבעבר על 5 יחידות-בגרות במתמטיקה.

בשנת תשע"ו היה הציון הממוצע בקרב 638 נבחנים במחוז-ירושלים 86 והוא נותר כפי שהיה שנה קודם לכן, כאשר 526 תלמידים ניגשו לבחינה.

במחוז-דרום נבחנו 1232 תלמידים שהשיגו את הציון הממוצע-79, לעומת 1022 תלמידים שנבחנו שנה קודם והשיגו את הציון הממוצע-80.

במחוז-ת"א נבחנו 2584 תלמידים והשיגו את הציון הממוצע-86, לעומת 2216 תלמידים שנחנו שנה קודם לכן והשיגו את הציון הממוצע-87.

במחוז-מרכז נבחנו 2492 תלמידים שהשיגו את הציון הממוצע-86, בדיוק אותו ציון שהשיגו 2220 תלמידים, שנה קודם.

במחוז-חיפה נבחנו בשנת תשע"ו 1316 תלמידים שהשיגו את הציון הממוצע-83 לעומת ציון ממוצע-84, אותו השיגו שנה קודם לכן 1238 תלמידים.

הנה כי כן, מספר נבחני 5 יחידות במתמטיקה עלה, אבל ממוצע הציונים, נותר כפי שהיה.

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב

bottom of page