top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פינוי מוצרי חשמל בחינם!


ערב חגי-תשרי שמעבר לפינה, פרסם המשרד להגנת-הסביבה הנחיה מעניינת ולפיה יש לקיים את הנוהל לפינוי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מבתי הלקוחות, חינם אין כסף!.

על רקע ההסתערות המקובלת לרכישת מוצרים אלה לפני החגים, מתברר כי רבים 'נתקעים' עם מוצרים ישנים בבתיהם ואינם יודעים כיצד להיפטר מהם.

הנוהל של המשרד מבוסס על 'חוק פסולת אלקטרונית' והוא מתייחס לרכישת מוצרים חשמליים דומים, כאשר על המשווק לקבל מהלקוח, במועד הרכישה או האספקה, את פרטי המוצרים לפינוי. יודגש כי מדובר במוצרים דומים בכמות ובמשקל למוצרים החדשים שנמכרים ועל המשווק לדאוג לפינוי המוצרים הישנים ללא דרישת תשלום או תמורה אחרת.

על פי הנוהל, חובה על המשווק לפנות את המוצר הישן מבית הלקוח, לאחר שהלה דאג לנתקו מהחשמל או מהגז.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page