top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אפשר להעביר כרטיס 'רב-קו'


חדשות טובות לבעלי כרטיסי נסיעה 'רב-קו': הוועדה לפניות הציבור בכנסת, קבעה השבוע כי כרטיסי ה'רב קו' יוכלו לעבור בין משתמשים שונים, מבלי להיות מוגבלים לשמו של בעל הכרטיס.

עד כה נקנסו אנשים ב-180 ש"ח על שימוש ב'רב-קו' שלא על שמם וילדים רבים שאיבדו את הכרטיס, לא יכלו לשלם על הנסיעה באמצעות כרטיס של אח או אחות, מצב שהחמיר במיוחד בקרב משפחות ברוכות ילדים.

לאור פניות רבות של הציבור בנושא זה, החליט משרד-התחבורה להודיע על מניעת הטלת קנסות, על מי שעושה שימוש בכרטיס שאינו בעליו. מכאן ואילך יוכל נער, או אזרח-וותיק, לעשות שימוש ב'רב קו' של נוסע אחר מאותה קבוצת-גיל, הזכאי להנחה דומה והסידור הזה, תקף יהא גם לגבי סטודנטים.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page