חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'נפל' תיקון חוק-החופים!


תיקון חוק-החופים, שנועד לבחון מחדש את כל תכניות הבנייה ברחבי הארץ, שקיבלו היתרי בנייה סמוך לחופים, לפני שנת 2004, נחל כישלון כואב ו'נפל' בהצבעה, בגלל שחסרו שני חברי-כנסת להצביע בעד אישורו.

את החוק החשוב יזם ח"כ דב חנין בשיתוף עם ארגון 'אדם, טבע ודין' ומטרתו הייתה כאמור, לבדוק לפרטי פרטים את משמעות תכניות הבנייה לאורך חופי ישראל, תכניות שכבר קיבלו אישורים לפני שנת 2004.

אלא שההצבעה שנערכה השבוע קבעה כי 42 חברי-כנסת מתנגדים לתיקון חוק-החופים ואילו 40 ח"כים הצביעו בעד התיקון המבוקש והוא עשה את דרכו לסל.

מאחר שחוק-החופים לא חל רטרואקטיבית משנת 2004, נוצר צורך בתיקון אבל רוב חברי-הכנסת העדיפו כצפוי לא להתמודד עם הדרישה הטבעית והמוצדקת וסללו שוב את הדרך לכרישי הנדל"ן להשתלט על חופי ישראל, באמצעות 50 תכניות בנייה, שכבר אושרו לפני 2004 ואשר יעצבו מחדש את החופים שעוד נותרו לפליטה.

#זכרונים #סביבה #זכרוןיעקב