top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מותר לפצל בתים צמודי-קרקע

חוק פיצול בתים צמודי-קרקע יאושר כפי הנראה בשבוע הבא ויקבל מעמד של 'קריאת-שעה' למשך 5 השנים הבאות. המשמעות הנגזרת מהחוק החדש, גלומה בכך שוועדות התכנון והבנייה המקומיות, יחויבו לאשר פיצול של עד 20% מכלל הבתים צמודי-הקרקע בשטחן, מה שעשוי להיות בעל משמעות גדולה גם בזכרון-יעקב.

מאחורי חוק פיצול בתים צמודי-קרקע עומדת הכוונה לאפשר השכרה בתוך מבנה קיים וללא צורך בתוספת בנייה. מי שיבקש לממש זכותו, בהתאם לחוק החדש, יהא גם פטור מהקמת ממ"ד, אבל יחויב בהיטל מלא של מס-השבחה.

בהתאם לנוסח החוק החדש, יתאפשר לראשונה להפוך שטחי-שירות (מחסן ומרתף למשל) לשטח עיקרי, לצורך יצירת דירה נוספת וניתן יהא להפוך עד 60 מ"ר, המוגדרים כמרתף, לשטח עיקרי להקמת יחידת מגורים נוספת בתוך הבית.

החוק יחייב גם הימצאות של שירותים, מטבח וכניסה נפרדת ליחידה ה'חדשה',

כתוצאה מהפיצול ובשלב זה לא נכללים מושבים וקיבוצים במסגרת הזאת.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page