top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

חוק חדש למיגור 'עבודה בעיניים'


עוד חלק משיטת ה'ישראבלוף' הישראלית הידועה לשמצה, עומד לעבור סוף-סוף מן העולם.

שר-הכלכלה אלי כהן בשיתוף עם הרשות להגנת-הצרכן, יזם השבוע חוק חדש למיגור פרסום מבצעים פיקטיביים ובכך תמנע בעתיד הטעייה של הצרכנים.

התופעה המוכרת לפיה מפרסמים קמונעים בכל תחומי המסחר 'מבצעים' לפיתוי הלקוחות, יוצרת למעשה מצג-שווא של הוזלות והנחות, שכלל אינן מציאותיות, לא כל-שכן כאשר במשך זמן קצר מעלים מחיריהם של מוצרים מסוימים ואחר-כך מכריזים על 'מבצע' להורדת המחיר, כאשר מדובר בעצם בהטעיה מכוונת של הציבור.

החוק החדש אמור לשים קץ למסע ההטעיות, ל'ניפוח' מחירים ו'הוזלתם' ויציב את ישראל סוף-סוף בשורה אחת עם המדינות האוכפות חוקים נגד הטעייה בפרסום.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page