top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת ביהכ"נס 'אהל יעקב': המשך יבוא!

הפרסום בגיליון הקודם של "זכרונים" בדבר התנגדות המועצה-המקומית זכרון-יעקב, לאשר הקמת מבנה-עזר לבית-הכנסת הגדול 'אהל יעקב' במרכז המושבה, גרר אחריו עשרות תגובות נזעמות, במיוחד לאור העובדה שאישור כזה כבר התקבל בעת כהונתו של ראש-המועצה היוצא אלי אבוטבול ואינו מקובל על זיו דשא מחליפו בתפקיד.

המכנה המשותף לכל התגובות, התמקד דווקא בהודעתה של המועצה כאילו בית-הכנסת, שהוקם בשנת 1886, הוא נכס בבעלות הרשות-המקומית ורבים ביקשו לדעת באיזה אופן מטפלת המועצה בנכס 'השייך' לה וכיצד זה מותירה את נטל הטיפול בו ומימון הפעלתו בידי הציבור?!

כזכור התנהל כבר שנים משא-ולא-נתן בין הנהלת בית-הכנסת לבין המועצה והוועדה לתכנון ובנייה, על רקע הצורך ההכרחי והדחוף, להקים לצד בית-הכנסת מבנה-עזר, שיעניק לציבור אפשרות מכובדת לנהל בו טקסים, 'קידושין' ופעילויות נוספות, המתקיימות מתוקף הנסיבות, על המדרכה ועל הכביש וזאת מחוסר מקום.

נציגי ה'ירוקים' טענו כי אין לאפשר הקמת המבנה בגלל פגיעה אפשרית בעצים, אבל הוכח להם שהקמת המבנה המתוכנן לא תיפגע בשום עץ. אחר-כך נשלף טיעון לפיו מדובר באתר-מורשת היסטורי וצריך אישורים מיוחדים לפעול בתחומו ואז באה טענת המועצה בדבר 'בעלות' על בית-הכנסת.

על רקע הדברים הללו נודע ל"זכרונים" על התארגנות וועד-פעולה, המורכב גם ממתפללי בית-הכנסת, אשר שם לו למטרה להפעיל את כל האמצעים להשגת המטרה ולהבטיח הקמת מבנה-העזר לבית-הכנסת.

בימים אלה מגבשים חברי וועד-הפעולה את עמדותיהם באשר לדרכי הפעולה שינקטו, גם מחוץ לזכרון-יעקב ואף נאמר כי המועד האחרון לביצוע חפירת היסודות למבמה המובטח הוא ראש-השנה הקרוב ובמידה שעד אז לא יתבצע דבר, יגייס וועד-הפעולה שרים, חברי-כנסת, פעילי ציבור ואת התקשורת הארצית,

לסייע לציבור להשגת המטרה החשובה.

#זכרונים #מקומי #זכרוןיעקב

bottom of page