top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'עירוב' כתנאי לרישיון בנייה

וועדת השרים לענייני חקיקה, אישרה השבוע הצעת-חוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי ולפיה יחויבו קבלני-בניין להסדיר את חוטי ועמודי ה'עירוב' באזור בו הם בונים וזאת כתנאי לקבלת היתר-בנייה.

הצעת-החוק הזאת, באה על רקע שנים ארוכות בהן נפגעים חוטי ה'עירוב' במהלך עבודות בנייה, תוך התעלמות מוחלטת של הקבלנים, דבר היוצר מכשול לציבורים שלמים, בכל הנוגע לאיסור טלטול בשבת.

'העירוב' מורכב מעמודים ומחוטים המתוחים עליהם ותפקידם להקיף שטח נרחב, אשר בו מקומות פתוחים במחיצה ועל-ידי כך, להפוך את השטח המוקף לרשות אחת גדולה וזהו הפתרון ההלכתי, בעל חשיבות רבה, המאפשר התנהלות סדירה לשומרי-שבת.

הצעת-החוק שאושרה זכתה גם לברכתו של ח"כ מלכיאלי שהודה על הצבת הטיפול ב'עירוב' כתנאי לקבלת אישורי-בנייה.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page