top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לחייב בהוצאה-לפעול לא ייקחו את הרישיון

במשרד המשפטים התגבש השבוע תזכיר מיוחד, המציע הפחתת ריבית ושמירת רישיון-הנהיגה בידי חייבים, העומדים בתשלומים להוצאה-לפועל וזאת מתוך שיקול כי, הדבר ישמש תמריץ לחייבים ויסייע גם בהעמקת הגבייה.

מי שחייב לשלם חובו בהוצאה-לפועל, יכול לעשות כן בתשלומים, אולם במשרד המשפטים הגיעו למסקנה, שצריך לעודד אותו להתמיד בביצוע התשלומים והתיקון המנוסח בתזכיר האמור, מבקש ליצור תמריצים לחייבים.

על-פי התזכיר, תשלום החוב להוצאה-לפועל יזכה את החייב בהפחתת הריבית הנצברת בגין הפיגורים של חובו ובנוסף לכך, רשאי יהא החייב לבקש לא לעקל את משכורתו או רכושו וכן לא למנוע ממנו המשך החזקת רישיון-הנהיגה שלו.

יש לציין כי מדובר במי שעמד לפחות ב-3 תשלומים רצופים להוצאה-לפועל, למעט תשלומי חובות למשכנתא, משכון או הלנת-שכר.

שרת המשפטים איילת שקד הביעה קורת-רוח נוכח המהלך והטעימה כי, הדבר ימריץ חייבים לעמוד בחובות שצברו בהוצאה-לפועל ואף ישחרר במידה רבה את צוואר הבקבוק שנוצר שם.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page