top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה פעמים יש 5 שבתות ביולי?

לא מכבר הוחל להפיץ ברשתות סוג של חידה, אשר נראתה במבט ראשון מופרכת למדי, אבל במבט שני, הצליחה לעורר עניין וטרם באה על פתרונה.

מי שמביט בלוח-השנה ויבדוק את חודש-יולי, יבחין אולי בתופעה יוצאת דופן ולפיה בחודש אזרחי זה, יש לא פחות מאשר 5 שבתות! ה-1 ביולי חל בשבת האחרונה ואילו השבת האחרונה בחודש יולי תחול ב29 בו (פרשת דברים שבת-חזון).

התופעה הזאת הובילה לשאלה: כמה פעמים קרה שבחודש-יולי האזרחי נרשמו 5 שבתות?

מישהו חמד לו לצון והפיץ מספר דמיוני של יותר ממאות שנים, אבל בינתיים נמצא מי שבדק וחקר את העניין קצת יותר לעומק והגיע למענה קצת יותר משכנע ולפיו, מאז שנת 1900 ועד שנת 2011 נרשמו 16 פעמים בלבד, בהן היו בחודש-יולי האזרחי 5 שבתות!

למי שיש נתונים אחרים ומבוססים, נשמח לפרסם אותם ועד שזה יקרה,נקבל את השבת הקרובה (פרשת בלק) בברכת שבת-שלום!.

#זכרונים #תרבות #זכרוןיעקב

bottom of page