top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הודעה לבני 110 ומעלה!


ההודעה הבאה מיועדת בעיקר לתושבי זכרון-יעקב הוותיקים והם כבר בני 110 שנים ויותר ואין מדובר בבדיחה!

מתברר כי משרד-הפנים החליט להתייחס ברצינות רבה גם למי שכבר מלאו לו 110 שנים ופרסם את ההודעה הבאה:

לפי תקנות מרשם האוכלוסין תשס"ח 2008, תושב שגילו הרשום במרשם האוכלוסין הנו מעל 110 שנים ומעלה, ונמצא כי לא משולמת לו גמלה לפי חוק הביטוח-הלאומי תשנ"ה-1995, או לפי חוק הבטחת הכנסה תשמ"א-1980,- ייחשב כתושב שמוחזק כלא פעיל והמען יימחק ממרשם האוכלוסין.

אם הנך עונה על הקריטריונים שנקבעו בתקנות, נבקשך להודיע תוך 30 יום ללשכת מרשם האוכלוסין באזור מגוריך, על המען בו אתה מתגורר. מי שלא יאשר את פרטיו, מענו ימחק ממרשם האוכלוסין.

על החתום: רשת האוכלוסין מרד הפנים וההגירה.

צריך רק לקוות שלא יידרשו מבני ה-110 ומעלה לעשות שימוש באינטרנט לצורך הרישום הנדרש...

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page