top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה עורכי-דין באמת יש בישראל?


מדובר אולי במאבק לשיפור תדמית מקצוע עריכת-הדין בישראל ואולי גם בניסיון להעמיד דברים על דיוקם, אולם הודות למאבק ממושך לקבלת נתונים, על בסיס חוק חופש-המידע, התאפשרה לאחרונה הצצה אל המתרחש מאחורי הגלימות של לשכת עורכי-הדין בארץ.

לא מכבר הוסמכו 1495 עורכי-דין חדשים והם הצטרפו למאגר המונה 77,553 עורכי-דין מוסמכים!.

אלא שבניגוד לתדמית המקובלת ולפיה מדובר ב'הצפת השוק' נשמעת טענה, בדבר עיוות התמונה הכללית בגלל נתונים לא מדויקים.

כך למשל מדברים על 9336 עורכי-דין שכלל לא פעילים ועל עוד 4824 עורכי-דין שכבר הלכו לבית-עולמם. לכל אלה יש להוסיף 1133 עורכי דין שמונו לשופטים ועוד עשרות ואולי מאות, שחיים בחוץ-לארץ ומספר לא מבוטל של עורכי דין שהושעו מתפקידם.

אגב, מהנתונים שפורסמו עולה כי, בת"א לבדה יש 50 אלף עורכי-דין המהווים כ-63% מכלל מקבלי הרישיון לעסוק במקצוע הזה.

#זכרונים #תדמית #זכרוןיעקב

bottom of page