top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

התפרעות אסירות ביטחוניות בדמון


עשרות אסירות ביטחוניות, התפרעו בתחילת השבוע בכלא דמון, הפרו את הסדר וגרמו נזק לרכוש.

ההתפרעות החלה עם חזרתה של אחת האסירות הביטחוניות מעונש-בידוד ועד מהרה נאלץ כוח מיוחד של סוהרים להתערב במהומה שנוצרה, כאשר האסירות השתוללו והשליכו חפצים לכל עבר.

אנשי הסגל השתלטו על ההתפרעות, מבלי צורך להשתמש בגז-מדמיע או אמצעים מיוחדים אחרים ובתוך דקות אחדות, סגרו את האגף כולו ונעלו את האסירות בתאים והסדר בכלא-דמון, המצוי על הכרמל, הושב על כנו.

יצויין כי כלא דמון שימש שנים רבות בית-סוהר לאסירים פליליים, אף שנמצא בו גם אגף מיוחד לאסירים ביטחוניים. הכלא נסגר בשנות ה-90 ולאחר השקעה כספית גדולה, נפתח מחדש ונודע בעיקר עקב 'אסון הכרמל' שאירע לא הרחק ממנו.

#זכרונים #פלילים #זכרוןיעקב

bottom of page